Egzamin wstępny

Zgodnie z art. 6 ust. 1 a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) (tj. RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez British Language Centre Szkoła Języka Angielskiego z siedzibą we Wrocławiu w celu ustalenia poziomu zaawansowania oraz dobrania odpowiedniego kursu.

Egzamin trwa maksymalnie 30 min i po tym czasie nie będzie już go można powtórzyć. Czas jest liczony od momentu naciśnięcia przycisku "Rozpocznij egzamin".

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) (RODO) informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest British Language Centre Szkoła Języka Angielskiego z siedzibą we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 134, 51-124 Wrocław, nr tel. (71) 372-76-84 adres email: [email protected].
  2. Pani/Pana dane osobowe oraz Pana/Pani małoletniego dziecka będą przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit.b RODO w celu realizacji umowy.
  3. Niniejsze dane będą przetwarzane przez okres 8 miesięcy.
  4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania uniemożliwi ocenę poziomu umiejętności językowych i zakwalifikowanie na odpowiedni kurs.
  7. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu.