Do poprawnego działania, strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj  
Strona główna BLC.pl
Dodaj do ulubionych
Poleć znajomym

Menu    Nauka we Wrocławiu  ·   Nauka za granicą  ·   Blog BLC
Tu jesteś: Nauka we Wrocławiu > Oferta dla firm > Przed, w trakcie i po szkoleniu

Przed, w trakcie i po szkoleniu

 Przed szkoleniem

Na przygotowanie szkolenia lingwistycznego w British Language Centre składają się min:

SPRAWDZENIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO UCZESTNIKÓW KURSU

Egzamin pisemny: sprawdza umiejętność zastosowania języka w strukturach formalno-gramatycznych oraz zasób słownictwa.
Egzamin ustny: sprawdza praktyczną, czynną znajomość języka angielskiego.
Szczegółowy raport z wynikami egzaminów zostanie przedłożony kierownictwu firmy.
 
OCENA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTWA I PRIORYTETÓW SZKOLENIA

Konsultant językowy BLC wraz z przedstawicielem Twojej firmy wspólnie ustalą listę priorytetów językowych na najbliższy semestr nauki, która zawierać będzie:
 • najważniejsze funkcje językowe
 • zagadnienia gramatyczne
 • niezbędny zakres słownictwa
 • inne potrzeby (np. język mówiony/pisany, formalny/nieformalny etc.)

 W trakcie szkolenia


Szkolenie lingwistyczne w British Language Centre to dużo więcej, niż tylko kurs językowy. Naszym klientom oferujemy pełną obsługę szkolenia, na którą składają się min:

MONITOROWANIE FREKWENCJI PRACOWNIKÓW NA ZAJĘCIACH

Wykładowca prowadzący kurs sprawdza obecność pracowników na każdych zajęciach. Na prośbę pracodawcy szczegółowe informacje o frekwencji pracowników zawrzemy w raporcie.
W przypadku, gdy słuchacze nie będą mogli uczestniczyć w danych zajęciach, można te zajęcia przełożyć. Warunkiem przełożenia zajęć jest poinformowanie o tym Szkoły British Language Centre z jednodniowym wyprzedzeniem i zaproponowanie terminu odrobienia zajęć.
 
KONSULTACJE Z WYKŁADOWCĄ PROWADZĄCYM SZKOLENIE I SPEJALISTĄ DS. SZKOLEŃ

Proponujemy zorganizowanie cyklicznych spotkań z konsultantem Działu Szkoleń dla Firm BLC, które dają pracownikom możliwość zgłaszania sugestii i pomysłów na wzbogacenie programu szkolenia tak, aby odpowiadał on aktualnym potrzebom słuchaczy kursu.

INDYWIDUALNE MONITOROWANIE POSTĘPÓW W NAUCE

Każdy uczestnik szkolenia jest indywidualnie testowany kilka razy w danym semestrze. Ponadto wykładowca spotyka się z uczestnikami kursu w trakcie indywidualnej konsultacji, której celem jest:
 • określenie mocnych i słabych stron danego słuchacza,
 • określenie najistotniejszych zagadnień i umiejętności językowych, na których słuchacz powinien się skupić,
 • sugestia metody pracy nad słabymi stronami słuchacza.

EGZAMIN KOŃCOWY
Po zakończeniu danego etapu kursu (zazwyczaj po 4 miesiącach nauki) słuchacze przystępują do egzaminu, który sprawdza poziom opanowania materiału szkoleniowego, oceniając i zwracając szczególną uwagę na cztery główne umiejętności językowe:
 • speaking (umiejętność konwersacji),
 • reading (umiejętność czytania ze zrozumieniem),
 • listening (umiejętność rozumienie ze słuchu),
 • writting (umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych),
 • use of English (umiejętność zastosowania w praktyce struktur leksykalno-gramatycznych).

Egzaminy końcowe przygotowujemy w odniesieniu do konkretnej grupy szkoleniowej, biorąc pod uwagę priorytety szkolenia, przerobiony materiał i czas na niego poświęcony.

Po każdym egzaminie zdanym w naszej Szkole, Twoi pracownicy dostaną stosowne certyfikaty, zaświadczające uczestnictwo w szkoleniu i zdobycie realnych umiejętności językowych. Na życzenie Pracodawcy, możemy zorganizować dla pracowników egzaminy międzynarodowe poniższych instytucji, z którymi współpracujemy
 
Egzaminy językowe, które można zdać w naszej szkole.
 • Londyńska Izba-Przemysłowo Handlowa LCCI
  (EFC, PBE, WEFT, EFTI, ELSA, SEFIC, EFB)
 • Trinity College London
  (SESOL)

Egzaminy, których zaplecze administracyjne organizuje nasza szkoła.

 • British Council - University of Cambridge
  (KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, CCSE, CEIBT)

 Po szkoleniu


SZCZEGÓŁOWY RAPORT KOŃCOWY

Po szkoleniu przygotujemy dla Ciebie szczegółowy raport końcowy, który zawierać będzie informacje dotyczące przerobionego materiału, realizacji wyznaczonych celów językowych, postępów w nauce i zaangażowania poszczególnych pracowników wraz z oceną pięciu podstawowych umiejętności językowych.

PROPOZYCJA KONTYNUACJI

Po zakończeniu danego etapu kursu zaproponujemy Ci kontynuację szkolenia w formie dostosowanej do aktualnych potrzeb firmy i pracowników tak, aby nabyte w trakcie szkolenia umiejętności lingwistyczne przynosiły uczestnikom wymierne korzyści, na co dzień.


Czytaj więcej Strona główna Zdaj egzamin
 
Kontakt    |  Copyright © 2009 British Language Centre